celelalte cuvinte

DACIA

Pagina 1 din 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Urmatorul

In jos

DACIA

Mesaj Scris de ZEUS la data de Mar 01 Feb 2011, 10:58

M-am întrebat de multe ori care este motorul schimbărilor pozitive într-o societate şi trebuie să recunosc că de cele mai multe ori sunt tinerii, care refuză să accepte un adevăr relativ, mincinos, contestabil. Ei sunt cei ce nu sunt legaţi de interese politice ori religioase de moment, ei sunt cei ce caută un adevăr absolut. Deci pe ei îi îndemn să-şi întrebe profesorii de istorie şi de limba română:

- Cât la sută din Dacia a fost cucerită de romani? Şi dacă profesorul ştie răspunsul: 14 % din teritoriul Daciei (care se întindea de la vest la est, de la lacul Constanţa-Elveţia de azi şi până dincolo de Nipru).

Urmează altă întrebare:
- Câţi ani au ocupat romanii acei 14% din teritoriul Daciei? Şi dacă profesorul va răspunde: numai 164 ani, atunci puteţi merge la următoarea întrebare:

- Soldaţii "romani" chiar veneau de la Roma şi chiar erau fluenţi în limba latină ? Aici le va fi şi mai greu să vă răspundă, căci acei soldaţi "romani" vorbeau orice limbă numai latina nu!

Cohortele aflate pe pământul Daciei cuprindeau soldaţi din diferite părţi ale imperiului roman, uneori foarte îndepărtate. Găsim Britani din Anglia de azi, Asturi şi Lusitanieni din peninsula Iberică, Bosporeni din nordul Mării Negre, Antiocheni din regiunile Antiochiei, Ubi de la Rin , din părţile Coloniei, Batavi de la gurile acestui fluviu, Gali din Galia, Reţi din părţile Austriei şi Germaniei sudice de azi, Comageni din Siria, până şi Numizi şi Mauri din nordul Africii (C.C..Giurescu, Istoria Romanilor, I, 1942,p.130).

Şi ultima întrebare:

- Cum a fost posibil ca într-un aşa de scurt interval istoric TOATĂ populaţia Daciei să-şi uite limba şi să înveţe o limbă nouă, limba latină , de la nişte soldaţi "romani" care nici ei nu o vorbeau?

Când toate popoarele civilizate din lume iniţiază, desfăşoară şi promovează valorile istorice care le îndreptăţesc să fie mândre de înaintaşii lor, găsim opinia unor astfel de "adevăraţi români", care, nici mai mult, nici mai puţin, spun despre formarea poporului daco-român: "soldaţii romani au adus femeile şi fetele dace în paturile lor şi aşa s-au născut generaţii de copii, care învăţau numai limba latină de la tatăl lor, soldatul "roman"...

Cum or fi venit ele din Moldova de azi, din Basarabia, de pe Nistru, Bug şi de pe Nipru, acele soţii şi fete de traco-geţi şi carpi, de la sute şi sute de kilometri depărtare ca să fie "fecundate" de soldaţii "romani"?

După părerea stimabililor, femeile daco-gete erau şi "curve", ba chiar şi mute, nefiind în stare să-şi transmită limba strămoşească copiilor lor! Cât despre noi, urmaşii lor, cum ne-am putea numi altfel decât "copii din flori" apăruţi dintr-o aventură amoroasă a întregii populaţii feminine daco-gete, la care masculii autohtoni priveau cu "mândrie", aşteptând apariţia "sâmburilor" noului popor şi grăbindu-se, între timp, să înveţe cât mai repede şi mai bine noua limbă, limba latină , când de la soţii, când de la fiicele lor (iubite ale soldaţilor romani cuceritori) ba chiar şi direct, de la soldaţii romani năvălitori ce le-au înjosit căminele.

La Centrul Cultural Român [din New York], pe data de 26 octombrie 1999, am aflat de la o altă somitate, de origine română, prof.dr. în arheologie Ioan Pisso, că dacii au învăţat latina , de la romani, prin băile de la Sarmisegetuza lui Traian! De ce prin băile romane şi de la nişte soldaţi cam fără haine pe ei?

Nu prea ştiu ce a vrut să spună stimabilul profesor din Cluj despre bărbaţii daci, dar cred că nici un român, nici măcar în joacă, nu are voie să facă o astfel de afirmaţie decât dacă....

De fapt tot dânşii ne spun că ne tragem din "doi bărbaţi cu... braţe tari"! Astfel de declaraţii "istorice" te fac să-ţi doreşti să fii orice, numai român nu!

Domnilor, Dacia a fost cotropită de romani în proporţie de numai 14% şi pentru o perioadă istorică foarte scurtă, de 164 de ani. 86% din teritoriul Daciei nu a fost călcat de picior de legionar roman. Este greu de crezut că într-o aşa de scurtă perioadă istorică, dacii să fi învăţat latina , fără ca pe 86% din teritoriul lor să-i fi întâlnit pe soldaţii romani. Dar dacă nu de la romani au învăţat dacii latina , atunci de la cine? - se întreabă aceiaşi demni urmaşi ai lui Traian?

Herodot ne spune că cel mai numeros neam din lume după indieni erau tracii. Dio Casius ne spune şi el: "să nu uităm că Traian a fost un trac veritabil. Luptele dintre Traian şi Decebal au fost războaie fratricide, iar Tracii au fost Daci". Faptul că dacii vorbeau " latina vulgară", este "un secret" pe care nu-l ştiu numai cei ce refuză să-l ştie.

"Când sub Traian romanii au cucerit pe daci la Sarmisegetuza n-au trebuit tălmaci, afirmă Densuşianu şi asta schimbă totul. Deci dacii şi romanii vorbeau aceeaşi limbă!" Dacă astăzi se consideră că 95% din cunoştinţele acumulate de omenire sunt obţinute în ultimii 50 de ani, să vedem cum şi noţiunile noastre despre istoria poporului daco-român pot evolua. Când nu de mult s-a publicat teoria evoluţiei speciei umane în funcţie de vechimea cromozomală, s-a ajuns la concluzia că "prima femeie" a apărut în sud-estul Africii.

Următorul pas uriaş a fost în nordul Egiptului, iar de aici, în Peninsula Balcanică. Când profesoara de arheologie lingvistică Marija Gimbutas, de la Universitatea din Los Angeles , California , a început să vorbească despre spaţiul Carpato-dunărean ca despre vatra vechii Europe, locul de unde Europa a început să existe, am fost plăcut surprins şi m-am aşteptat ca şi istoricii noştri să reacţioneze la fel. Dar, din partea lor am auzit numai tăcere. Când profesorii Leon E. Stover şi Bruce Kraig în partea "The Indo-European heritage", apărută la Nelson-Hall Inc., Publishers , 325 West Jack son Boulevard, Chicago , Illinois 60606 , vorbesc la pagina 25 despre Vechea Europă a mileniului 5 î.d.H., care-şi avea locul în centrul României de azi, să nu fim mândri? Când studiile de arheologie moleculară ne îndreptăţesc să ne situăm pe primul plan în Europa ca vechime, nu-mi este uşor să le răspund unor persoane care nu citesc nici ceea ce spun inteligent alţii despre noi şi nici măcar ce scriu eu. Studii impecabile cromozomale, la nivel de mitocondrie, folosind PCR (polimerase chain reaction), pot determina originea maternă a unor mumii vechi de sute şi mii de ani.

Teoria genoamelor situează spaţiul carpato-dunărean ca fiind, nici mai mult nici mai puţin decât, locul de unde a început Europa să existe, locul unde acum 44.000 de ani sosiseră primele 3 Eve şi primul Adam. Când am scris "Epopeea Poporului Carpato-dunărean" şi volumele "Noi nu suntem urmaşii Romei", "În căutarea istoriei pierdute" şi "Călătorie în Dacia - ţara Zeilor", m-am bazat pe astfel de cercetări, dar şi pe cartea unei somităţi în domeniul preistoriei Europei, D-l V. Gordon Childe, profesor la Universitatea din Oxford , Anglia , căruia i se publica, în anul 1993, la Barnes&Noble Books, New York , "The History of Civilization" , "The Aryans". El explorează într-un mod fascinant originea şi difuzarea limbilor în Europa preistorică. Între paginile 176-177 publică şi o hartă arătând leagănul aryenilor în timpul primei lor apariţii; şi minune mare, spaţial Carpatodunărean este cel vizat! Când roata, plugul, jugul, căruţa cu două, trei şi patru roţi apar pentru prima dată în lume pe teritoriul nostru, dacic, când primul mesaj scris din istoria omenirii se găseşte tot pe teritoriul nostru, la Tartaria, când primii fermieri din Europa sunt descrişi pe acelaşi spaţiu, într-o perioadă când Anglia abia se separa de continent şi din peninsulă devenea insulă - 6,500 î.d.H., (vezi John North, "A new interpretation of prehistoric man and the cosmos", 1996, Harper Collins Publishers, 1230 Avenue of Americas , New York , 10020, Chronology), nu-ţi vine a crede că tocmai cei pentru care aduni aceste informaţii formidabile despre poporul şi spaţiul pe care îl ocupa ţara noastră, te decepţionează!

Nu de mult, la Primul Congres Internaţional de Dacologie, Bucureşti, hotel Intercontinental, domnul profesor doctor în istorie Augustin Deac ne vorbea despre "Codex Rohonczy", o cronică daco-românească, însumând 448 pagini, scrisă în limba română arhaică, " latina vulgara", cu alfabet geto-dac.. Pe fiecare pagină se aflau scrise circa 9-14 rânduri. În text sunt intercalate 86 de miniaturi executate cu pana, care prezintă diferite scene laice şi religioase. Direcţia scrierii este de la dreapta la stânga şi textul se citeşte de jos în sus. Descoperim că în bisericile vechi, daco-româneşti, cultul ortodox se exercita în limba " latina vulgară", chiar până în secolele XII-XIII, când s-a trecut la oficierea cultului în limbile greacă şi slavonă. Codexul cuprinde mai multe texte, ca "Jurământul tinerilor vlahi", diferite discursuri rostite în fata ostaşilor vlahi înaintea luptelor cu migratorii pecenegi, cumani, unguri, o cronică privind viaţa voievodului Vlad, care a condus Vlahia între anii 1046-1091, imnul victoriei vlahilor, conduşi de Vlad asupra pecenegilor, însoţit de note muzicale etc. Atunci se miră şi se întreabă, pe bună dreptate, domnul profesor doctor în istorie Augustin Deac: "de ce institutele de specialitate ale Academiei Române au rămas pasive la descoperirea şi descifrarea acestui document istoric, scris în limba dacoromână, latina dunăreană, într-un alfabet geto-dacic existent de milenii, cu mult înaintea celui latin al romanilor?" Dar, după orientarea ideologică ce o au, cei sus amintiţi ar fi preferat ca acest diamant să nu se fi descoperit. Academia Română ar fi trebuit să organizeze o mare sesiune ştiinţifică cu caracter nu numai naţional, cât mai ales internaţional. Dar şi ei, la fel ca şi "românii adevăraţi", vajnici urmaşi ai lui Traian, vor să arate om enirii ce înseamnă să fii umil şi să-ţi dispreţuieşti strămoşii, trecutul şi neamul...

Faptul că NOI, Românii, suntem strămoşii tuturor popoarelor latine şi nicidecum o rudă marginală a latinităţii, ar trebui să ne facă să ne mândrim şi nicidecum să căutam contra argumente, precum cei lipsiţi de înţelepciune care îşi taie cu sârg craca de sub picioare....

Cu deosebită stimă,

Dr. Napoleon Săvescu,
Fondator & Preşedinte al

"Dacia Revival International Society"

of New York

Codexul Rohonczi

O carte veche de 1.000 de ani, păstrată la Budapesta, răstoarnă toate teoriile istorice despre cultura strămoşilor noştri.
Dacii scriau de la dreapta la stânga, iar citirea se făcea de jos în sus.
De la daci nu au rămas izvoare scrise.
Prea puţine se ştiau despre locuitorii zonei carpato-dunărene, după retragerea romanilor.
O carte veche de aproape 1.000 de ani, păstrată la Budapesta, răstoarnă teoriile istoricilor. Manuscrisul cuprinde primele documente scrise în această perioadă istorică.
A fost scrisă cu caractere dacice, de la dreapta la stânga, şi se citeşte de jos în sus. Vorbeşte despre despre vlahi şi regatul lor.
Mulţi au încercat să descifreze Codexul Rohonczi, dar n-au putut.
Arheologul Viorica Enachiuc a tradus, în premieră, filele misteriosului manuscris.

Dăruită de un grof

În 1982, Viorica Enachiuc a aflat dintr-o revistă publicată în Ungaria de existenţa în arhivele Academiei Ungare a Codexului Rohonczi.
Se spunea că e redactat într-o limbă necunoscută.
A facut rost de o copie.
Timp de 20 de ani, a muncit ca să-i descifreze tainele.
Manuscrisul se afla în Arhivele Academiei de Ştiinţe a Republicii Ungaria.
E o carte legată în piele.
A fost păstrată în localitatea Rohonczi până în anul 1907.
Groful Batthyany Gusytav a dăruit-o Academiei de Ştiinţe a Ungariei, în 1838.
Nu se ştie prin câte mâini a trecut de-a lungul secolelor.

"Scriere secretă"

După Al Doilea Razboi Mondial, doctorul Vajda Joysef, preot misionar, îi scria cercetătorului Otto Gyurk, în legatura cu Codexul: "Se găseşte în Arhivele Academiei de Ştiinţe a Ungariei o carte rară, Codexul Rohonczi. Acest Codex este scris cu o scriere secretă, pe care
nimeni n-a reusit s-o descifreze până acum. Şi eu am Încercat. Literele sunt asemănătoare scrierii greceşti. M-am gândit că seamănă şi cu literele feniciene, apoi am încercat pe baza vechii scrieri ungureşti, dar n-a mers. Toate încercările le-am aruncat în foc".

După ce a studiat Codexul, cercetătorul Otto Gyurk a publicat, în 1970, o parte din observaţiile sale într-un articol, în care a încercat să identifice acele semne din manuscris care ar putea semnifica cifre.

Alfabet dacic cu 150 de caractere

Viorica Enachiuc a descoperit că textele Codexului au fost redactate în secolele XI si XII, într-o limbă latină vulgară (daco-romana), cu caractere moştenite de la daci.
"Sunt semne care au aparţinut alfabetului dacic, ce cuprindea aproximativ 150 de caractere, cu legăturile respective. Textele din Rohonczi au fost redactate în latina vulgară, dar într-un alfabet dacic, în care dominante sunt străvechile semne utilizate de indo-europeni în epoca bronzului", spune aceasta.

Solii şi cântece ale vlahilor

Codexul are 448 de pagini, fiecare cu circa 9-14 şiruri.
În text sunt intercalate miniaturi cu scene laice şi religioase.
E scris cu cerneală violet.
Cuprinde o culegere de discursuri, solii, cântece şi rugăciuni, care include 86 de miniaturi. Consemnează înfiinţarea statului centralizat blak (vlah), sub conducerea domnitorului Vlad,
între anii 1064 si 1101.
"Sunt informaţii despre organizarea administrativă şi militară a ţării ce se numea Dacia. Avea hotarele de la Tisa la Nistru şi mare, de la Dunăre spre nord până la izvoarele Nistrului. Mitropolia blakilor avea sediul la Ticina - cetatea din insula Pacuiul lui Soare", a descoperit
Viorica Enachiuc.

"Jurământul tinerilor blaki"

Codexul conţine şi versurile unui cântec de luptă, numit "Jurământul tinerilor blaki", care a fost tradus în felul următor:
"O viaţă, tăciunele Şarpelui, puternic veghetor,
Înşelator, să nu primeşti a te uni
Cu prorocirile Şarpelui, anuale, pentru că lovit Vei fi
Cântecul cetăţii aud îndelung
Mergeţi vioi, juraţi pe caciulă, pe puternica caciulă!
Să juri cu maturitate şi cu convingere!
Să fiu ţie putere vie, trăiesc, în luptă să fiu!
Alesul jurământ preţuieşte şoimul tău,
mergi cu jurământ puternic!"

Notă:
Codexul Rohonczi (grafii alternative: Codicele şi Rohonczy sau Rohonc, în toate combinaţiile) este un document controversat al cărui sistem de scriere este inedit şi încă nedescifrat în mod convingător.
Este numit după orăşelul Rohonc (Rohoncz e grafia maghiară veche; pe germană Rechnitz, pe croată Rohunac), aflat astăzi în provincia Burgenland din estul Austriei.


Membra UNESCO Viorica Enachiuc e absolventă a Facultăţii de Filologie, secţia Română-Istorie, din cadrul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, promoţia 1963.
Lucrarea de licenţă şi-a luat-o în arheologie.
E membră UNESCO din 1983.
Mulţi ani a condus şantiere arheologice în Oltenia, Muntenia şi Moldova.
A cercetat scrierile vechi din neoliticul mijlociu şi epoca dacică.
Şi-a prezentat lucrările la conferinţe în ţară şi în străinătate: Austria, Franţa, Germania, Italia, Israel.
Burse de studiu a primit în Italia, pe probleme de arheologie, şi ăn Danemarca, unde a studiat scrierea runică.

Aceste fapte nu sunt secrete.
Dar mă întreb şi vă întreb: de ce tac autorităţile politice şi ştiinţifice de la noi?
Sau mass media.
Pentru că sunt mai importante furturile, violurile sau accidentele auto sau se "vând" mai bine?
Incompetenţi nu sunt.
Sau au primit ordin să tacă?

_________________
N-am nevoie de sex ! Mi-e suficient ca ma f**e Guvernul in fiecare zi !
ZEUS
ZEUS
Admin

Mesaje : 392
Data de inscriere : 09/05/2010
Localizare : OLIMP

http://celelaltecuvinte.forumz.ro

Sus In jos

Re: DACIA

Mesaj Scris de s h a d o w la data de Mar 01 Feb 2011, 22:26

Unele dintre afirmațiile de aici frizează ridicolul, altele conțin omisiuni crase, iar cele mai multe sunt niște concluzii aberante. Nici măcar nu știu de ce-mi pierd timpul cu așa ceva, însă mi-e teamă de cei de cred toate aceste bazaconii puerile.
Să reiau?
- tăblițele de la Tărtăria sunt apocrife și nu mai pot fi datate prin mijloace moderne datorină deșteptului care le-a ars după ce le-a găsit (sau... fabricat).
- codex secret, conspirații, etc... wtf? Scris în 1000 e.n.? Poate n-auziseră rumânii, dar scrierea se inventase deja de milenii
- Galia a fost romanizată într-un timp mult mai scurt decât Dacia
- fiecare popor are astfel de... legente prin care demonstrează că-i cumva leagănul lumii... toate în afară de unul n-au dreptate
- herodot, pe lângă număratul indienilor și tracilor, descrie și harpii, oameni-șerpi și tot felul de alte năzbâtii.
- Densușianu a fost de față de știe de i-a trebuit sau nu lui Traian tâlmaci? Ei bine, atunci să afle de la mine că și tarabostesului dac îi atârna căciula peste nas când alerga să se sinucidă și s-a împiedicat, găsindu-și astfel obștescul sfârșit. Pe ce mă bazez? Pe aceiași carență cerebrală ca și autorul acestor... fapte.
- teoria genoamelor, cu toate evele și adamii ei nu face două flegme dacă cel care-o interpretează nu doar analfabet, dar și orb. Pun pariu că dacă aș vorbi cu el nici n-ar reuși să-mi explice ce-i ăla om de Cro Magnon sau care-i diferența între cultura musteriană și cea aurigniană
- Dacia nu s-a întins tot timpul între acele limite și cu atât mai puțin în perioda la care se face referire. De ce 14% dintr-un teritoriu de acum 200 de ani? Pentru că dă bine, pare numărul mic...
- roata și toate celelalte invenții n-au apărut pt. prima dată pe teritoriul Daciei.
- cea mai veche așezare din Europa este Scela Cladovei, în Serbia, nu România.
- să-ți argumentezi teoriile pe faptul că dacă dacii n-au învățat latina înseamnă că romanii au învățat limba dacilor, sau că limba acestora din urmă a stat la baza primeia este o prostie monumentală.
- readucerea în discuție a teoriei Roesleriene (mă rog, cum s-o scris), dând câștig de cauză ungurului pe care l-am boscorodit timp de zeci de ani, astă DA spirit românesc.

să continui?

ascultă cineva?
s h a d o w
s h a d o w

Mesaje : 905
Data de inscriere : 25/05/2010

Sus In jos

Re: DACIA

Mesaj Scris de Lia la data de Mier 02 Feb 2011, 06:48

Da, te rog! (poate ca nu eram publicul tinta..dar parea interesant)
Lia
Lia

Mesaje : 4019
Data de inscriere : 07/08/2010
Varsta : 40

Sus In jos

Re: DACIA

Mesaj Scris de Thanatos la data de Mier 02 Feb 2011, 09:09

s h a d o w a scris:Unele dintre afirmațiile de aici frizează ridicolul, altele conțin omisiuni crase, iar cele mai multe sunt niște concluzii aberante. Nici măcar nu știu de ce-mi pierd timpul cu așa ceva, însă mi-e teamă de cei de cred toate aceste bazaconii puerile.
Să reiau?
- tăblițele de la Tărtăria sunt apocrife și nu mai pot fi datate prin mijloace moderne datorină deșteptului care le-a ars după ce le-a găsit (sau... fabricat).
- codex secret, conspirații, etc... wtf? Scris în 1000 e.n.? Poate n-auziseră rumânii, dar scrierea se inventase deja de milenii
- Galia a fost romanizată într-un timp mult mai scurt decât Dacia
- fiecare popor are astfel de... legente prin care demonstrează că-i cumva leagănul lumii... toate în afară de unul n-au dreptate
- herodot, pe lângă număratul indienilor și tracilor, descrie și harpii, oameni-șerpi și tot felul de alte năzbâtii.
- Densușianu a fost de față de știe de i-a trebuit sau nu lui Traian tâlmaci? Ei bine, atunci să afle de la mine că și tarabostesului dac îi atârna căciula peste nas când alerga să se sinucidă și s-a împiedicat, găsindu-și astfel obștescul sfârșit. Pe ce mă bazez? Pe aceiași carență cerebrală ca și autorul acestor... fapte.
- teoria genoamelor, cu toate evele și adamii ei nu face două flegme dacă cel care-o interpretează nu doar analfabet, dar și orb. Pun pariu că dacă aș vorbi cu el nici n-ar reuși să-mi explice ce-i ăla om de Cro Magnon sau care-i diferența între cultura musteriană și cea aurigniană
- Dacia nu s-a întins tot timpul între acele limite și cu atât mai puțin în perioda la care se face referire. De ce 14% dintr-un teritoriu de acum 200 de ani? Pentru că dă bine, pare numărul mic...
- roata și toate celelalte invenții n-au apărut pt. prima dată pe teritoriul Daciei.
- cea mai veche așezare din Europa este Scela Cladovei, în Serbia, nu România.
- să-ți argumentezi teoriile pe faptul că dacă dacii n-au învățat latina înseamnă că romanii au învățat limba dacilor, sau că limba acestora din urmă a stat la baza primeia este o prostie monumentală.
- readucerea în discuție a teoriei Roesleriene (mă rog, cum s-o scris), dând câștig de cauză ungurului pe care l-am boscorodit timp de zeci de ani, astă DA spirit românesc.

să continui?

ascultă cineva?

Dar tu pe ce te bazezi? Nu cumva pe acelasi tip de izvoare, documente ce pot fi supuse aceleiasi analize critice?Tartaria? Da, putem condamna metoda, putem avea suspiciuni...dar acelasi tip de artefacte, tablite sau cum vre sa le spui, din aceeasi perioada au mai fost descoperite, la interval mare de timp undeva pe malul Dunarii. In acelasi spatiu. Si acelea au fost descoperite si conservate dua toate reguluile artei. Deci, am rezolvat si problema scrisului. Aici fac paranteza si ma leg de celebrele placi de aur topite intr-un scop nobil, desavarsirea castelului Peles. Nu ti se pare ca in istoria noastra sunt cam multe falsuri?
Scuzati greselie, am o tastatra care nu rea vrea sa munceasca.
In privinta intinderii Daciei, poate este incorect spus, mai degraba putem vbi despre suprafata ocupata de catre populatia de origina geto-daca.Iar despre limba...sa spunem ca, asa um Galia a fost romanizata intr-un timp scurt, fiind ocupata, desigur, cum se explica renutarea la limba materna de catre dacii liberi? Tu ai face asta daca nu ai fi obligat?
Nu mai am timp. Am vrut doar sa iti arat ca te ascluta cineva si sa te contrazic.
Thanatos
Thanatos

Mesaje : 1190
Data de inscriere : 25/05/2010
Varsta : 58

Sus In jos

Re: DACIA

Mesaj Scris de s h a d o w la data de Dum 06 Feb 2011, 13:50

Thanatos a scris:Dar tu pe ce te bazezi? Nu cumva pe acelasi tip de izvoare, documente ce pot fi supuse aceleiasi analize critice?
Dragul meu, în primul rând eu îi pun la îndoială cunoștințele celui care-a scris asemenea bazaconii, pentru că-mi este evident că nu are habar de metodele care se folosesc în cadrul unor asemenea studii și cu atât mai puțin de izvoarele scrise și nu numai, ce s-au păstrat până-n zilele noastre. Pseudoștiințele sunt adesea legate de incultură și înțelegerea greșită. Și spunând astea, își recomand să studiezi în amănunt problema.
Pe ce mă bazez? Pe ceea ce acelui om îi lipsește: studierea. Istoria antică pun patriu că-i pentru acel Dr. Napoleon Săvescu o necunoscută. Apropo, Dr. din fața lui înseamnă doctor, adică medic... am verificat. Nu mai vorbesc de antropologie și studierea migrației popoarelor. N-are habar cum ia naștere o scriere, o civilizație... și nici măcar ce înseamnă asta. E nevoie de stabilitate, de belșug, de formarea unor orașe... Unde naiba se poate vorbi de așa ceva la cucutenii noștrii care-și ardeau din temelii satele la fiecare 60-80 de ani?
Thanatos a scris:Tartaria? Da, putem condamna metoda, putem avea suspiciuni...dar acelasi tip de artefacte, tablite sau cum vre sa le spui, din aceeasi perioada au mai fost descoperite, la interval mare de timp undeva pe malul Dunarii. In acelasi spatiu. Si acelea au fost descoperite si conservate dua toate reguluile artei. Deci, am rezolvat si problema scrisului.
Ai făcut o afirmație și-ai impresia c-ai rezolvat o întreagă problematică. Văleu… Dă-mi link-ul către acele descoperiri, oferă-mi cartea, vreau să văd și să citesc. Altfel rămâne o simplă afirmației fără susținere. În schimb eu îți pot trimite spre citire epopeea lui Ghilgameș sau Cartea Morților. Acestea… EXISTĂ, sunt palpabile și la îndemâna orișicui….
Thanatos a scris:Aici fac paranteza si ma leg de celebrele placi de aur topite intr-un scop nobil, desavarsirea castelului Peles. Nu ti se pare ca in istoria noastra sunt cam multe falsuri?
Link-ul!
Thanatos a scris:In privinta intinderii Daciei, poate este incorect spus, mai degraba putem vbi despre suprafata ocupata de catre populatia de origina geto-daca.Iar despre limba...sa spunem ca, asa um Galia a fost romanizata intr-un timp scurt, fiind ocupata, desigur, cum se explica renutarea la limba materna de catre dacii liberi? Tu ai face asta daca nu ai fi obligat?
Știi ce înseamna aia romanizare și ce anume presupunea? Desigur, pe dacii liber de prin munți nu i-a învățat nimeni romana, însă ține minte că romanii aveau o scriere, dacii nu, iar o limbă se perpetuează mult mai simplu prin scris (deși aici n-a prea fost cazul). Nu spun că vorbim latina acum, spun că româna este o limbă latină, formată prin mixtiunea mai multor limbi: daca, latina, slava, greaca, turca etc.
Și apoi, întrebarea rămâne… dacă n-am învățat latina înseamnă că romanii vorbeau de fapt daca? Hai să fim serioși.
Thanatos a scris:Nu mai am timp. Am vrut doar sa iti arat ca te ascluta cineva si sa te contrazic.
Te felicit pentru intenție, momentan.
s h a d o w
s h a d o w

Mesaje : 905
Data de inscriere : 25/05/2010

Sus In jos

Re: DACIA

Mesaj Scris de Thanatos la data de Lun 07 Feb 2011, 08:40

Mda!
La cat de citit esti, nu cred ca ti-e greu sa-ti cauti singur sursele pe net. Si asa mai departe. Stii ce mi se pare mie ciudat? Faptul ca despre aceste teorii-legate de civilizatia daca, de vechimea si importanta acesteia- se vbeste in termeni seriosi afara, aici...ne aparam latinitatea, nu-i asa? Ai spus ceva despre cartea mortilor, ghilgames...pai si biblia exista, si nu o crezi!
Cat despre limba si perpetuarea ei prin scris...daca mergem pe firul logicii, presupunand faptul ca dacii nu aveau scriere, inseamna ca ...erau muti! Norocul lor cu romanii, le-au dezlegat limbile! totusi, nu mi-ai raspuns la intrebare: cum dracu vbeau dacii liberi latina?
Thanatos
Thanatos

Mesaje : 1190
Data de inscriere : 25/05/2010
Varsta : 58

Sus In jos

Re: DACIA

Mesaj Scris de s h a d o w la data de Lun 07 Feb 2011, 18:25

Thanatos a scris: Stii ce mi se pare mie ciudat? Faptul ca despre aceste teorii-legate de civilizatia daca, de vechimea si importanta acesteia- se vbeste in termeni seriosi afara, aici...ne aparam latinitatea, nu-i asa?
Thanatos, nu eu am venit cu asemenea idei. Sper c-ai auzit de Școala Ardelenească (printre altele) și de modul în care mai mulți intelectuali români se chinuiau să ne apere latinitatea combătând teoria roesliană (sau cum naiba i-o zice). Acum ce facem? Dărâmăm concluzia la care au ajunt ai noștrii pentru că nu mai corespunde scopurilor? Mi se pare cel puțin penibil. Dar, în fine...
Afară s-o vorbi serios de vechimea civilizației dace, dar în niciun caz de existența unei scrieri pre-romane sau a altor năzbâtii pe care medicul citat le susține.

Thanatos a scris:Ai spus ceva despre cartea mortilor, ghilgames...pai si biblia exista, si nu o crezi!

Nu am tratat acest aspect la care face referire. Atât Cartea Morților, cât și Ghilgameș conțin doze bune de ficțiune și nu trebuiesc tratate ca 100% reale. Am dat cele două exemple edificatoare ca să-ți arăt de limbi vechi de tot, materializate în scrieri ce s-au păstrat aproape intacte până astăzi (scrierile din piramide au peste 4 milenii vechime, cuneiformele din Ur, la fel). N-am inclus Biblia pentru că este... mai recentă (cel puțin considerând vechimei celui dintâi manuscris GĂSIT până azi - sub două milenii).

Thanatos a scris:Cat despre limba si perpetuarea ei prin scris...daca mergem pe firul logicii, presupunand faptul ca dacii nu aveau scriere, inseamna ca ...erau muti!
De unde anume ai tras o atare concluzie? Eu am spus doar că o limbă se perpetuează MAI SIMPLU prin scris. Nu am spus că doar prin scris. Citește mai cu atenție.

Thanatos a scris:Norocul lor cu romanii, le-au dezlegat limbile! totusi, nu mi-ai raspuns la intrebare: cum dracu vbeau dacii liberi latina?
Deși e o întrebare adresată mai mult în bătaie de joc, am să-ți răspund...
1- Romanii, după cucerirea Daciei au adus aici nu doar oameni, ci au făurit și orașe. Orașe cu multe funcții publice în cadrul cărora se vorbea latina. Încetișor, și dacii de prin acest orașe au învățat latina, de-a lungul celor 4-5 generații cât au fost sub ocupație romană (ținând cont de speranța de viață de pe atunci). Au existat căsătorii între membrii celor două popoare, iar limba s-a extins și mai mult. La retrage mulți romani, sau descendenți de-ai lor, au rămas pe aceste meleaguri.
2 - orașele erau focare de cultură, iar dacii liberi mai coborau și ei să vadă care-i treaba... Cine-a dat ortul, cine nu știu ce ș.a.m.d. Au mai prins și ei o boabă de latină. Nu mult, ce-i drept.
3 - spre deosebire de sate orașele au existat pe aceleași locuri preț de mai multe veacuri...
4 - nu susțin că dacii liberi vorbeau latina, ci că această formă a prevalat în cele din urmă.
etc.

Dar dacă ție ți se pare mai logic că romanii erau la origine... daci și că vorbeau de fapt aceeași limbă, deși mai bine de jumătate de mileniu în despărțea (nici nu știi cât de mult se preface o limbă, mai ales în acele vremuri, într-un așa interval de timp... atât de mult încât devine o altă limbă), n-ai decât.
Eu n-am să mai port de acum înainte, pe acest forum, discuții în contradictoriu. Poți să iei asta și ca pe-o victorie de-a ta și a argumentelor tale.
s h a d o w
s h a d o w

Mesaje : 905
Data de inscriere : 25/05/2010

Sus In jos

Re: DACIA

Mesaj Scris de Thanatos la data de Lun 07 Feb 2011, 20:45

Mda, imi oferi o victorie amara...ai rezolvat usor problema. Credeam ca esti mai ...combativ. Esti inteligent. Stii foarte bine ca ma insulti. De fapt, nu inteleg de ce nu m-am obisnuit. Eu sunt mult mai nesigur decat esti tu. De ce? Nu stiu, poate pt ca asa am fost dresat, educat...suspiciune este numele meu. Imi aduci argumente-in conceptia ta- cu timpul necesar prefacerii-este cuvantul folosit de catre tine- unei limbi. Sa vbim despre tigani? un exemplu minor. Argumentul-sau intrebarea- nu-mi apartine. Este o problema pe care si-o pun specialisti, nu amatori de genul nostru. Si, pt a termina cu...sfarsitul, iti reamintesc-sper-, contradictia sta la baza existentei.
Pentru a termina discutia despre limba vbita de catre stramosi, simpla existenta a oraselor faurite de catre romani- chiar, te-as intreba daca stii cumva, care era componenta etnica a legiunilor care au cucerit dacia(ma rog, mica parte din teritoriul populat de catre cei denumiti geti sau daci) nu explica, nici macar prin necesitatea schimburilor comerciale, asimilarea acestei limbi de catre populatiile de origine geto-daca aflate dincolo de urali. Ceri prea mult de la niste analfabeti, nu crezi? Ce vreau sa spun...dubito!
Despre rasucirea vbelor, cu perpetuarea...mai bine... hai sa o lasam. moarta. Perpetuare pt cine? Scrisul nu este nici macar in zilele noastre apanajul maselor. Pt istorici? Ma faci sa zambesc!
Sa vbim despre biblie, despre credinta... Eu nu sunt credincios, desi ma trag din neam de patriarhi. Si preoti. In ce ordine preferi. Sunt oltean, asta asa, sa iti induc o ...banuiala. Nu intram in amanunte. Stii, la fel de bine ca si mine, izvoarele bibliei...diferenta data de acestea vechiului si noului testament. Sper! Dubito!
Si, pt a incheia cu ...inceputul, sper ca vei avea macar acea curiozitate...despre discutiile privind scrierea... vadul rau, descoperire recenta... Scoala ardeleneasca... origini...ideologie... Stiu, crezi despre mine ca sunt un prost. Te inseli... amarnic.
Thanatos
Thanatos

Mesaje : 1190
Data de inscriere : 25/05/2010
Varsta : 58

Sus In jos

Re: DACIA

Mesaj Scris de s h a d o w la data de Mar 08 Feb 2011, 19:54

Thanatos a scris:Mda, imi oferi o victorie amara...ai rezolvat usor problema.
Încă ți-o ofer, așa că profită. Cât despre vreo rezolvare... mă tem că aceasta-i mult prea departe.

Thanatos a scris:Credeam ca esti mai ...combativ.
Are vreun rost? M-am amuzat cât m-am amuzat, dar mi-a ajuns. Cel puțin pentru moment.

Thanatos a scris:Stii foarte bine ca ma insulti.
Ciudat că mă acuzi chiar în momentul în care n-aveam nici cea mai mică intenție. Dacă aș fi dorit să te insult ți-aș fi spus simplu: nu lăsa faptele să stea în calea părerilor tale.

Thanatos a scris:Eu sunt mult mai nesigur decat esti tu.
Se pare că nu ești... de ce spun asta? Pentru că faci niște referiri la situațiile pe care nici nu ai cum să le cunoști și cu atât mai puțin să le stăpânești. Și le prezinți ca pe niște dovezi indubitabile. Ia ca exemplu afirmația de mai sus...

Thanatos a scris:Imi aduci argumente-in conceptia ta- cu timpul necesar prefacerii-este cuvantul folosit de catre tine- unei limbi. Sa vbim despre tigani? un exemplu minor.
Chiar dacă nu-i exemplul cel mai potrivit, putem discuta și pe marginea acestora. Se știe foarte bine că țiganii reprezintă o comunitate relativ închisă, influentă și prin urmare atipică. Și cu toate acestea limba lor a avut mult de suferit de când au plecat din India și doar o mică parte din cuvintele pe care le folosesc aceștia astăzi sunt get beget indiene. Sub 800... 800 reprezentând vocabularul utilizat în mod normal.

Thanatos a scris:Pentru a termina discutia despre limba vbita de catre stramosi, simpla existenta a oraselor faurite de catre romani- chiar, te-as intreba daca stii cumva, care era componenta etnica a legiunilor care au cucerit dacia(ma rog, mica parte din teritoriul populat de catre cei denumiti geti sau daci) nu explica, nici macar prin necesitatea schimburilor comerciale, asimilarea acestei limbi de catre populatiile de origine geto-daca aflate dincolo de urali.
Link-ul cu daca dacilor de dincolo de Urali, te rog, altfel nu pot s-o iau decât ca pe o afirmație nefondată provenită ca urmare a răstâlmăcirii unor date.

Thanatos a scris:Pentru a termina discutia despre limba vbita de catre stramosi, simpla existenta a oraselor faurite de catre romani- chiar, te-as intreba daca stii cumva, care era componenta etnica a legiunilor care au cucerit dacia(ma rog, mica parte din teritoriul populat de catre cei denumiti geti sau daci) nu explica, nici macar prin necesitatea schimburilor comerciale, asimilarea acestei limbi de catre populatiile de origine geto-daca aflate dincolo de urali.
Să-ți prezint faptic 4 dovezi potrivit cărora dacii și romanii nu vorbeau aceeași limbă:
1- Strabon spune că daci și geții sunt din neamul tracilor și că vorbesc aceeași limbă.
2- Pliniu cel Bătrân face și el afirmații asemănătoare și deși cunoștea și auzise de romani și latină, nu ne spune că ar fi nici pe departe asemănătoare.
Pe acestea le putem numi incidentale pentru că omisiunea nu presupune neapărat inexistența unui lucru.
3- pe columna lui Traian există tâlmaci care ajută la conversațiile dintre Traian și căpeteniile locale. Acum, spune-mi tu, dacă vorbeau aceeași limbă de ce aveau nevoie de tâlmaci? Este adevărat, acești tâlmaci erau în fapt... soldați romani. Iar din asta, potrivit unei reguli pe cât de simple pe atât de adevărate (the rule of thumb, ce prevede că cea mai plauzibilă explicație este de obicei și cea mai simplistă), putem specula că acei soldați erau în fapt... moesi (Moesi Inferior fusese cucerită câțiva zeci de ani mai devreme) sau transfugi daci. Din scrierile lui Ptolemeu știm că moesii și dacii vorbeau, dacp nu aceeași limbă, atunci dialecte ale aceleiași limbi. (Cu toate că, potrivit aceluiași Ptolemeu, moesii veniseră din Asia Mică, prin Capadocia. În fine... putem vorbi și aici). Știm asta nu doar din scrierile acestui geograf și istoric al vremii, dar și din alte astfel de însemnări, precum și din comerțul practicat între cele două popoare.
4- scrierile lui Ovidiu, cel care și-a trăit ultimii ani din viață (10 la număr) în Tomis. În epistolele sale (Epistulae ex Ponto), precum și-n Tristeți, Ovidiu vorbește atât despre daco-geții din regiune, cât și despre limba acestora. Limba care-i total diferită de latină. Acesta chiar învață daca și scrie un poem în dacă.
Eu spun că ar trebui să fie concludente doar aceste 4 dovezi, deși sunt sigur că există și altele. Tu ce spui?

Thanatos a scris:Ceri prea mult de la niste analfabeti, nu crezi? Ce vreau sa spun...dubito!
1- nevoia de învață mai repede decât orișice școală
2- după cucerirea romană, coroborând cele mai multe informații transmise până-n zilele noastre, au fost aduși f. mulți cetățeni de pe teritoriul imperiului, iar mulți daci au fost mutați prin alte părți. Și ține minte că după acest proces de mixtiune, pe teritoriul Daciei cucerite existau mai mult romani... decât daci.

Thanatos a scris:Despre rasucirea vbelor, cu perpetuarea...mai bine... hai sa o lasam. moarta. Perpetuare pt cine? Scrisul nu este nici macar in zilele noastre apanajul maselor. Pt istorici? Ma faci sa zambesc!
Ești liber să reacționezi cum dorești, însă imaginează-ți cum ar trebui să reacționez eu după ce mi-ai spus toate lucrurile de mai sus.

Thanatos a scris:Sa vbim despre biblie, despre credinta... Eu nu sunt credincios, desi ma trag din neam de patriarhi. Si preoti. In ce ordine preferi. Sunt oltean, asta asa, sa iti induc o ...banuiala. Nu intram in amanunte. Stii, la fel de bine ca si mine, izvoarele bibliei...diferenta data de acestea vechiului si noului testament. Sper! Dubito!
Persiști în greșeală... Nu am făcut nicio trimitere către vreo religie sau credință. Recitește și edifică-te.
Mă repet... Ghilgameș și Cartea morților – dovezi ale unor scrieri antice timpurii. Ambele civilizații, pe lângă aceste scrieri, au lăsat mărturii indubitabile ale existenței lor. Asta însă o civilizație... orașe, clădiri durabile, scriere, irigare etc.

Thanatos a scris: Stiu, crezi despre mine ca sunt un prost. Te inseli... amarnic.
Nu am susținut acest lucru, iar aceasta nu este deloc modul prin care mi-o poți dovedi.
s h a d o w
s h a d o w

Mesaje : 905
Data de inscriere : 25/05/2010

Sus In jos

Re: DACIA

Mesaj Scris de obelix la data de Mier 09 Feb 2011, 16:34

Mai da asta nu e topic despre masini? Very Happy
obelix
obelix

Mesaje : 1042
Data de inscriere : 17/05/2010
Varsta : 33

Sus In jos

Re: DACIA

Mesaj Scris de Thanatos la data de Mar 15 Feb 2011, 08:26

Dacia romană a fost o provincie romană după cucerirea Daciei de către Imperiul Roman sub conducerea lui Traian în 106 și a durat până în 271, deci un total de 165 de ani.

Cum Dacia nu fusese cucerită complet, deseori aveau loc incursiuni ale dacilor liberi cu scopul de a hărțui legiunile romane din această zonă. De asemenea, au existat și multe revolte împotriva stăpânirii romane în interiorul provinciei, astfel că ocupația romană nu a fost deloc ușoară. În aproximativ 100 din cei 165 de ani au existat conflicte armate.
Thanatos
Thanatos

Mesaje : 1190
Data de inscriere : 25/05/2010
Varsta : 58

Sus In jos

Re: DACIA

Mesaj Scris de Thanatos la data de Mar 15 Feb 2011, 08:28

Colonizatorii erau de două tipuri: civili și militari. Colonizarea cu civili în Dacia e aproape caz unic în vremea împăraților romani (conform lui Nicolae Iorga). Cei mai mulți coloniști au venit, firesc, din împrejurimile Daciei[4], și foarte puțini din inima imperiului, din Italia de astăzi, deoarece populația se rărise acolo, iar împărații au interzis colonizările cu cetățenii născuți în Peninsula Italică. Cei veniți din apropierea Daciei erau de obicei traci, înrudiți cu geții (dacii), vorbeau aceeași limbă, fapt ce a dus la o apropiere între ei. Din Imperiu au mai venit cei mai prigoniți, mai ales creștinii[5] și preoții lor. Limba geților s-a păstrat precum și modul de viață și ocupațiile autohtonilor.
Thanatos
Thanatos

Mesaje : 1190
Data de inscriere : 25/05/2010
Varsta : 58

Sus In jos

Re: DACIA

Mesaj Scris de Thanatos la data de Mar 15 Feb 2011, 08:33

Aceasta este o listă de triburi dacice, getice sau tracice.

Albocensii -localizați în jurul orașului Alboca, Banat. Menționați de Ptolemeu.
Ansamensii -localizați pe Someș, în Nord-Vestul Transilvaniei. Tribul este atestat de inscripții romane un sat purtând numele acestui trib: vicus Ansamensium.
Appullii -localizați în jurul orașului Apulum. Sunt menționați de textul antic cunoscut sub numele de Consolatio ad Liviam.
Biephii / Biefii -localizați în Nord-Estul Banatului. Sunt amintiți de Ptolemeu.
Biesii -pe malurile Mureșului. Sunt amintiți de Ptolemeu.
Burii | Buridavensii -capitala Buridava> Ocnele Mari, Oltenia. Sunt menționați de Ptolemeu.
Carpii | Carpodacii -unul din cele mai mari și importante triburi dacice ce a locuit la est de Carpați până la Nistru.
Caucoensii -trib dacic, localizat de V.Pârvan în "regiunea de munte din Neamț și Bacău și ținutul spre apus din țara secuilor". Caucoensii au fost vecinii de Sud ai costobocilor, locuind Nordul Moldovei, inclusiv în partea carpatică și dincolo de Siret până la Nistru. Sunt menționați de Ptolemeu.
Ceiagisii | Keiagisii -trib aflat la Sud de potulatensi, adică în Sud-Vestul Munteniei și Sud-Estul Olteniei (cursul inferior al Oltului). Sunt menționați de Ptolemeu.
Costobocii -triburi de daci liberi care au locuit în Nordul și Nord-Estul Daciei.
Cotensii -unul din principalele neamuri geto-dacice. V.Pârvan îi localizează pe “enigmaticii cotensi” în Estul Daciei, respectiv în Sud-Estul Moldovei. Sunt menționați de Ptolemeu la sud de ratacensi, caucoensi și biefi.
Crobizii -trib getic cel mai probabil din Dobrogea, au fost conduși de Isanthes, menționați de Herodot și Ptolemeu.
Dacii
Geții
Harpii -localizați la Nord de gurile Dunării, între Prut și Nistru, sudul Basarabiei. Menționați de Ptolemeu.
Obulensii -trib getic localizat după izvoare vechi și după cercetări recente în Estul Dobrogei, unde s-au descoperit numeroase orașe, posibile capitale ale acestui trib. Tribul obulensilor este menționat de Ptolemeu.
Oinensii -trib traco-getic, localizat în Estul Moesiei inferioare, adică partea de Vest a Dobrogei Centrale. Sunt menționați de Ptolemeu.
Ordyssii | Ordenssos -trib de pe malurile Argeșului.
Pelii
Piageții
Piefigii -localizați de V.Pârvan în Câmpia munteană.
Potulatensii -neam dacic, după opinia lui V.Pârvan ar fi populat părțile de Nord ale Olteniei și zona deluroasă din Vestul Munteniei. Sunt menționați de Ptolemeu.
Predavensii -trib dacic, localizat la Nord de Mureșul inferior, până aproape de Crișuri.
Racataii | Racatriaii -triburi dacice de pe teritoriul actualei Ungarii.
Ratacensii | Racatensii -trib plasat de V.Pârvan în platoul transilvănean dintre Târnave și Someș.
Sacii -trib dacic, localizat de V.Pârvan în jurul orașului Sacidava, la sud de Axiopolis (Cernavodă).
Saldensii
Sargeții -localizați în Vestul Mureșului și pe Siret.
Sensii | Siensii -trib dacic localizat de V.Pârvan de-a lungul râurilor Ialomița și Buzăuadică în partea de Nord-Est a Munteniei, corespunzătoare județelor Buzău și Brăila.
Sucii -capitala Sucidava> Corabia, Oltenia
Tyrageții -localizați pe malurile Nistrului(Tyras).
[modificare] Bibliografie
Getica(1926). Autor: Vasile Pârvan.
Dacia. Civilizațiile antice din regiunile carpato-danubiene(1928). Autor: Vasile Pârvan.
Geografia de Ptolemeu.
Thanatos
Thanatos

Mesaje : 1190
Data de inscriere : 25/05/2010
Varsta : 58

Sus In jos

Re: DACIA

Mesaj Scris de Thanatos la data de Mar 15 Feb 2011, 08:38

Aflasem din cercetarile specialistilor Dumitru Berciu, Dumitru Tudor, Octavian Torop, Gheorghe Popilian, Octavian O. Iliescu s.a. ca stramosii nostri au utilizat in scris alfabetul latin sau grec, dupa cum a fost nevoie. O problema care trebuia discutata si tratata in inceputurile ei era aceea a legaturii intre limba latina romana si limba daco-romana. Astazi este clar ca intre aceste doua limbi era o foarte mica deosebire de morfologie si sintaxa. Una era aaa zisa limba culta, utilizata in tot Imperiul Roman de oamenii de cultura ai timpului, asa zisa latina clasica, si alta era limba daco-romana sau latina vulgara, cu circulatie in tot Imperiul Roman, inclusiv in Dacia ocupata de Romani si in Dacia libera.

Adversarii acestei concluzii sunt numai oameni de rea credinta sau lingvisti necunoscatori ai limbilor sanscrite, care, cu ani in urma, au afirmat ca limba Dacilor a disparut si li se pare ca pierd din demnitate daca retracteaza o parere. In perioada anterioara imparatului Traian, unitatea lingvistica daco-romana era o realitate, in cadrul caireia circulau doua limbi, una a clasei dominante, asa zisa latina culta, si alta a poporului de jos, asa zisa latina vulgara-dacica, la care s-a adaugat un numar redus de cuvinte imprumutate ulterior.

S-a publicat, in 1973, un studiu privitor la cuvantul romanesc Crăciun, personaj mitologic si sarbatoare crestina populara, in care se arata ca "Moş Crăciun" este una dintre cele mai vechi creatii folclorice romanesti, plamadita in secolele II-III. Condamnat odata cu arianismul, in sinodul din anul 325 de la Niceea, cuvantul Crăciun (creatiun) a fost inlocuit cu Născutul (Iisus). Dupa aceasta condamnare, desi in cartile crestine ortodoxe de cult nu apare cuvantul Crăciun, in popor s-a pastrat pana astazi in aria dacica, in special la Romani.

Scriitorul Sozomenos scria intre anii 443-450 despre Ulfila ca a tradus in limba patriei sale sfintele carti. Asadar, aceasta a fost cauza ca in general barbarii de la Istru urmeaza credinta lui Arius(4). Este cunoscut ca Ulfila a predicat in latina populara (dacica), greaca si gotica, numarul acestora din urma fiind mult mai mic.

Dupa disparitia arianismului de la Dunare si a cartilor ce-l sustineau, n-a mai ramas decat frumoasa sarbatoare populara, Craciunul, si personajul mitologic daco-roman, Mos Craciun, inlocuit pana de curand cu Mos Gerila.

In Colectia Fontes Historiae daco-romana precum si o parte din volumele de inscriptii au fost inregistrate si unele aspecte ale limbii stramosilor Romanilor, limba pe care unii o declarasera disparuta, iar altii o socotesc actuala limba a Romanilor. Editorii documentelor spun ca este vorba de erori ale caligrafilor. Urmarind cu atentie textele vechi, s-a observat ca nu este vorba de erori de grafie, ci de realitati lingvistice orientale. La al VIII-lea Simpozion de la Mehedinti - Cultura si Civilizatie tinut in zilele de 4-5 mai 1985, la Drobeta Turnu Severin, s-a prezentat tema Substantivul comun romanesc si toponimele Ponte Aluti, Ponte Augusti si Ponte Vetere, in care s-au prezentat si alte cuvinte dacice si constatari, din care reproducem cele ce urmeaza:

A, prepozitie ce exprima un raport local. Exemplu: Amutria, numele unei localitati aflat in Tabula Peutingeriana, o harta alcatuita intre anii 365-366, adica in timpul lui Valentinianus. Harta aceasta este mult mai veche si a fost refacuta, pe parcurs, de mai multe ori, pentru necesitati imperiale, administrative si militare. In Romania, primul care a publicat acest valoros document a fost Gr.G. Tocilescu, in 1880. El a precizat ca localitatea Amutria era langa raul Motru, caci Amutria= Ad-mutriam inseamna la Motru.

Dupa cum se vede, Tocilescu, socotind ca forma in care este redat toponimul este o eroare a graficianului, o corectează: Ad-mutriam. Vladimir Iliescu, Virgil C. Popescu si Gheorghe Stefan, editorii aceleeasi harti in 1964, transcriu textual Amutria si in stanga completeaza Ad-Mutrium. Tot ei dau in subsol traducerea La raul Motru si adauga: E posibil ca numele sa fi fost Amutrium, cum apare la Ptolomeu. Intr-adevar, in indreptarul geografic al acestui scriitor s-a inregistrat, pe la mijlocul secolului al II-lea e.n., forma Amutrion, transcrisa de editorii amintiti Amutrium.

Avand in vedere ca forma A-mutria se repeta de mai multe ori, noi nu o socotim greseala, ci consideram ca A iniţial din acest toponim este prepozitia daco-romana ce exprima un raport local, raspunzand la intrebarile unde? (stare) si incotro? (miscare). Din cele mai vechi timpuri, acest a a fost inlocuit prin la, mai rar prin in. S-a mai pastrat pana astazi in constructiuni devenite adverbe locale, precum: acasa, afund, alaturi, ales, amana, amoiu, a munte etc. S-a constatat ca la in loc de a se gaseste si la Aromani, Megleniti si Istro-Romani.

Consideram, deci, ca textul in discutie nu este o greseala a caligrafului, asa cum am mai subliniat, si trebuie sa ramana asa cum apare in Tabula Peutingeriana, adica prepozitia A-Mutria (La apa Motrului).

APO = apa (sansc. ap), subst comun dacic, fara sa-l mai trecem prin aqua. In Tabula Peutingeriana gasim Apo fl(umen), (localitate si apa in Banat). Editorii au corectat Apus flumen, iar in subsidiar au tradus Rau

AUREO = auriu, adjectiv (Monte aureo = nominativ dacic), lat. Aureus.

NOU, NOUA, NOI, adjectiv dacic = nou, noua, noi. In latina novus. In aceeasi Tabula Peutingeriana gasim inregistrat toponimul Castris nouis, corectat de editori Castra Nova. S-a zis ca s de la final a cazut si a ramas Castri Noi sau Castrele noi, ca in limba romană. Noi consideram ca s, ca si m final, va fi fost numai o influenta latina a scriitorului. In acelasi sens trebuie acceptata si localitatea Ad Nouas (nu Novas), aflata in dreapta Dunarii.

PELENDAVA, cetate dacica si cetate romana (Craiova), transcrisa si Pelendava (Polanda). Intrucat apar si localitati cu a doua parte -dova ( = doua) si -deva, observam ca DAVA ( = judet resedinta si teritoriu administrativ) avea si formele -dova si -deva, asa cum apar in cuvintele compuse: Buridava, Rusidava (=Gardesti), Sucidava, dar si Peledova, Moldova, Volodova, precum si Murideva, Zicideva si Zisnudeva.

PONTE = punte peste apa, pod, subst. comun. In toponimie il gasim in Ponte Aluti=Podul de la Olt (=Ionestii Govorii, judetul Valcea); Ponte Augusti=Podul lui August sau Augustului, in latina Pons Aluti si Pons Augusti. Acest ultim toponim il gasim si intr-o inscriptie pe un altar votiv inchinat lui Jupiter, tarii Daciei, geniului poporului roman si al comertului de catre sclavul imperial Felix, din serviciul vamilor Daciei. Se atesta aici doua statiuni: una in Micia si alta la Pont(e) Augusti.

Primul cuvant al acestor toponime, ce se repeta de trei ori, nu este altceva decat romanescul punte (cazul nominativ), cuvant dacic, care initial a avut sensul general de pod peste apa. Cuvantul se pastreaza si astazi. Acum 40-50 de ani, la sase saptamani dupa moartea unui om se facea si o punte peste o apa. Deci, in timpul cand au fost alcatuite documentele citate, exista in spatiul dacic cuvantul Punte (ponte), nominativ, in timp ce in limba latina culta se utiliza cuvantul pons. Aceeasi observatie o facem si la toponimul Ponte vetere (azi Caineni), Vocala o (ca si in unele cuvinte slave) era un sunet intre o si u, care in daco-romana a ramas u. Aceeasi forma de nominativ in limba daco-romana, ca si punte, au avut-o si cuvintele: dinte (in latina romana dens, frunte (in latina romana frons), marti (mars), minte (mens), munte - Monte aureo (mons), moarte (mors), parte (pars) ş.a.

TROIAN, TROIANUS (Traianus), numele dacic al imparatului roman, ca si al unui val de pamant, de zapada. Istoricii Constantin C. Giurescu si Dinu C. Giurescu spun ca transformarea lui a in o, inca in epoca romana, ne este dovedita in inscriptia privind sfarsitul lui Decebal, in care Traianus apare ca Troianus. De fapt este forma dacica a cuvantului din latina romana. Tot prin transmisie directa, neintrerupta de la Daci se explica si cuvintele Olt (lat. Alutus) si oltar (lat. altar, in romana moderna altar).

VALE, substantiv comun dacic = vale. Il gasim in toponimul Vale Domitiana, care apare in Itinerariul lui Antoninus (redactat definitiv in timpul lui Diocletian, intre anii 284-305. Editorii din 1964 prezinta forma latina Vallis Domitiana. Si aici trebuie sa admitem forma daco-romana Vale Domitiana (sau Valea Domitiana) si nu trebuie corectata in sensul latin. In sanscrita este cuvantul valle, pe care 1-au avut si Tracii.

Amintim aici ca localitatea Ponte vetere ( = Caineni) este consemnata de geograful din Ravenna numai in a doua parte a toponimului = Betere, o prescurtare din Ponte Betere = Puntea Batrana.

La fel Berzobia apare Berzobi, Tivisco apare Tibiscu si s-a zis ca v se transformase in b, iar m si s finale cazusera. Tot in lucrarile citate se vorbeste de trecerea fonetica de la o la u si de disparitia consoanelor finale m si g: Aegyssus - Aegiso, Arrubium - Arubio si Arrubio, Axiopolis - Axiopoli, Carsium - Carsio sau Carso, (o = u), Cius - Cio, Durostorum - Durostero si Durostoro, Novidunum - Noviodum si Novioduno, Praetorium - Pretorio, Tibiscum - Tibisco si Tivisco. Toate insa sunt forme dacice, la nominativ, nearticulate (o = u).

Vor trebui utilizate, din punct de vedere romanesc, lucrarile L.H.Grandgent, Introduction al latin vulgar, Madrid, 1928; Veikko Vaănănen, Introduction au latin vulgaire, Paris, 1967 si I. Fischer, Trasaturi specifice ale latinei dunarene in Studii clasice, vol. XXII. Al. Graur, recenzand aceasta ultima lucrare, spune ca inovatiile pe care le gasim in limba romana sunt in general dezvoltari ale tendintelor care apar mai dinainte in limba comuna. In continuare spune: Am tras atunci concluzia ca nu era nici o diferenta între latina vorbita în Dacia si cea de la Roma (...). Deci, chiar daca Dacii nu vorbeau la fel ca Romanii, cel care executa inscriptiile stia de la Roma cum trebuie sa scrie si nu da atentie particularitatilor, de grai local.

Totusi, in inscriptii gasim caracteristici fonetice, morfologice si sintactice folosite de popor in graiul zilnic: militia, septe ş.a. (fara m final); annos - annis -anni (in daco-romana ani).

Aceste sumare observatii duc la concluzia ca limba Daco-Getilor era o limba asemanatoare cu cea de la Roma, dar cu mici deosebiri gramaticale. In deosebirile de limba latina romana nu trebuie sa cautam peste tot erori de grafie, ci, in cele mai multe cazuri, particularitatile lingvistice ale limbii daco-rornane, care, in primele secole, se vorbea in tot Imperiul Roman. Ea a dat nastere limbilor romanice moderne, in totalitate, limba dacica se gaseste in actuala limba a Romanilor. Afirmatia unor lingvisti ca limba Traco- Dacilor a disparut este cea mai mare eroare, cunoscand ca neamul acesta a fost cel mai numeros si mai raspandit din lume, dupa cel al indienilor.
Thanatos
Thanatos

Mesaje : 1190
Data de inscriere : 25/05/2010
Varsta : 58

Sus In jos

Re: DACIA

Mesaj Scris de Thanatos la data de Mar 15 Feb 2011, 08:40

Citeva cuvinte despre istoricul descoperirii semnelor Existenta unei scrieri preistorice in sud-estul european a fost semnalata prima oara in anul 1874, cind Zsofia Torma a intreprins sapaturi pe dealul de la Turdas , linga Alba Iulia. Descoperirile, constind din obiecte ceramice, figurine, fusaiole si alte obiecte, cu peste 300 de semne incizate, au fost treptat distribuite muzeelor din Berlin, Mainz Munchen si Cluj.In anul 1910 ,Marton Rosca a reluat sapaturile de la Turdas, reusind sa clarifice tipologia ceramicii si secventele stratigrafice. Contributia sa consta in aranjarea si publicarea materialului rezultat in urma sapaturilor ZsofieiTorma.
Thanatos
Thanatos

Mesaje : 1190
Data de inscriere : 25/05/2010
Varsta : 58

Sus In jos

Re: DACIA

Mesaj Scris de Thanatos la data de Mar 15 Feb 2011, 08:41

Alte semne au fost observate pe obiectele descoperite de M. Vasic in anul 1908 , in situl de la Vinca , de linga Belgrad. Dupa parerea sa , semnele de pe vasele si de pe figurinele de la Vinca aveau valoarea unor litere, el gasind analogii cu inscriptiile de pe vasele grecesti arhaice de la Lesbos. Cinzeci de ani mai tirziu , la o alta asezare importanta a culturii Vinca , cea de la Banjica, de asemenea linga Belgrad, s-au efectuat sapaturi de catre Todorovic si Cermanovic, gasindu-se sute de inscriptii pe ceramica, pe obiecte de cult si pe figurine. La nord de Vinca, in siturile din bazinul Tisei , in sud-estul Ungariei, s-au descoperit citeva vase si figurine remarcabile cu inscriptii. Chiar si mai la nord, in Cehia si Slovacia, s-au identificat vase cu inscriptii apartinind culturii ceramicii liniare, contemporane cu faza timpurie Vinca. In anul 1950 ,Morfova a publicat o descoperire socanta, facuta la intrarea unei pesteri de linga satul Sitovo, in zona centrala a Muntilor Rodopi , in Bulgaria; este o inscriptie pe stinca, de 3,4 m lungime si cu caractere de 13-16 cm inaltime. Aceasta descoperire nu a stirnit nici un interes timp de doua decenii, pina cind a fost mentionata de Todorovic in anul 1971.
Thanatos
Thanatos

Mesaje : 1190
Data de inscriere : 25/05/2010
Varsta : 58

Sus In jos

Re: DACIA

Mesaj Scris de Thanatos la data de Mar 15 Feb 2011, 08:41

Actualmente se cunosc aproape o suta de asezari unde au fost descoperite obiecte cu inscriptii, materialul din fiecare asezare fiind reprezentat fie de obiecte izolate, fie de cantitati mari, ajungindu-se in unele cazuri la peste 300 de obiecte. Majoritatea acestor asezari este cuprinsa in grupurile culturale Vinca si Tisa din bazinele Moravei, Dunarii si Tisei, in teritoriile de azi din Serbia, estul Ungariei, nord-vestul Bulgariei si vestul Romaniei, precum si in cadrul culturii Karanovo(3-6, Boian- Gumelnita) din centrul Bulgariei si sudul Romaniei. emne inscrise sau pictate, neobservate anterior, sint acum identificate pe ceramica Dimini, Cucuteni, Petresti, Lengyel, Butmir, Bukk si a ceramicii liniare; ca atare , nu mai este corect sa se vorbeasca despre scrierea Vinca ori despre tablitele de la Tartaria ca fiind singurele exemple ale acestui fenomen. Este acum clar ca scrierea a fost o caracteristica generala a Vechii Civilizatii Europene din mileniile 6-5 i.e.n. Marija Gimbutas s-a nascut la 23 ianuarie 1921 in orasul Vilnius, Lituania.In anul 1942 absolvea cursurile Universitatii din Vilnius. Dupa razboi pleaca in Germania, studiind la Universitatea din Tubingen (1946), apoi urmeaza cursuri postuniversitare la Tubingen, Heidelberg si Munchen(1946-1949).In 1950 se stabileste in Statele Unite, fiind profesor la Harvard University (1950-1955).Din 1964 a fost profesor de arheologie europeana la Universitatea californiana din Los Angeles(UCLA).
Thanatos
Thanatos

Mesaje : 1190
Data de inscriere : 25/05/2010
Varsta : 58

Sus In jos

Re: DACIA

Mesaj Scris de Thanatos la data de Mar 15 Feb 2011, 08:45

In cursul lunii mai 2009, o viitura a raului Bistrita, produsa in zona localitatii nemtene Farcasa, avea sa scoata la iveala un foarte posibil atelier neolitic de confectionare a unor tablite inscriptionate, foarte asemanatoare cu celebrele tablite de la Tartaria. Ele s-au adaugat celorlalte artefacte care au fost descoperite de catre inimosul prof. dr. in istorie Dumitru Ionita, in punctul numit Vadu Rau, din localitatea pomenita mai sus, incepand cu anii ’80 ai secolului trecut, despre care s-a mai vorbit.

Descoperirea are o importanta deosebita pentru ca, iata, ea demonstreaza ca celebrele placute de la Tartaria, datate ca fiind mai “tinere” cu peste un mileniu decat cele sumeriene de la Djemdet Nasr, Kis si Uruk, considerate indeobste cele mai vechi forme de scriere din lume, nu reprezinta un caz izolat, accidental, ci o activitate cat se poate de organizata, desfasurata de locuitorii acelor vremuri de pe actualul teritoriu al tarii noastre. Din pacate, la fel ca si alte asemenea descoperiri de exceptie, nici aceasta nu s-a bucurat de atentia necesara din partea specialistilor romani. Aventura acestor incredibile “pietre” inscriptionate a inceput prin anii ’80 ai secolului trecut, cand profesorul Dumitru Ionita, in timpul unei recunoasteri de teren desfasurate in punctul numit Vadu Rau din localitatea nemteana Farcasa, a descoperit o serie de obiecte neolitice, cum ar fi: fusaiole, greutati pentru plasele de pescuit sau pentru razboiul de tesut, topoare slefuite din piatra etc.

Artefact care aminteste de Tartaria

Printre aceste obiecte, cateva i-au atras atentia in mod deosebit. Este vorba despre tablite din lut ars, unele de forme rectangulare, ovale sau rotunde, care prezentau pe una din fete diverse semne incizate: romburi franjurate, linii intersectate, ce constituiau suport pentru alte linii mai mici asezate in rand, diverse puncte scobite etc. In decursul anilor, erodarea malului drept al Bistritei a continuat, prilej cu care au tot iesit la iveala alte cateva zeci de asemenea tablite, numarul lor ajungand la 120, toate purtatoare ale unor insemne protoliterate, dupa cum crede profesorul Ionita. “Unele dintre ele sunt confectionate din lespezi de piatra de forma rectangulara, peste care s-a asternut un strat fin de argila, care a fost incizat cu semne dintre cele mai variate. Printre ele se afla si un pandantiv amuleta, similar aceluia de Tartaria, care are doua orificii de prindere”, ne-a declarat profesorul Ionita.

Viitura din aceasta primavara, asa cum aratam mai sus, a scos la iveala, in acelasi punct, alte cateva zeci de asemenea tablite incizate, pe care au aparut, ca element de noutate, “grupuri de semisfere, care au pe bolta lor unul, doua, trei sau patru linii. Greutatea tablitelor difera, ea fiind cuprinsa intre 100 si 500 g. Din cele observate, s-ar putea spune ca pe «vatra» acestui atelier se afla o cantitate impresionanta de material care urma a fi prelucrat si, probabil, incizat. Acest fapt m-a facut sa cred ca avem de-a face cu un atelier care fusese parasit in graba, din motive obscure: fie din cauza unei calamitati naturale, fie din cauza migratiei unor triburi neolitice”, ne-a mai spus Dumitru Ionita.

O parte din tablitele de pe Bistrita sunt aproape identice cu cele de la Tartaria

Domnia-sa este de parere ca “o parte din aceste tablite sunt relativ identice cu cele descoperite de arheologul Nicolae Vlassa in anul 1961 la Tartaria, judetul Alba, care apartin culturii neolitice Vinca, datate, pe baza de Carbon 14, ca fiind realizate in perioada 6.500- 6.000 i.Hr. Emit supozitia ca la Vadu Rau a existat in mod cert un atelier de confectionare a acestor artefacte, care apoi se raspandeau intr-o vasta arie geografica, ajungand pana in vestul actual al Romaniei sau chiar pana in Insula Pastelui. Dimensiunile tablitelor variaza intre 13,5 cm in lungime, respectiv 7-8 cm in latime”, mai spune profesorul Ionita.

Prof. dr. Dumitru Ionita

Prof. dr. Vasile Boroneant: “Este foarte posibil ca la Vadu Rau sa fi existat un depozit”

Fara a fi specialisti, putem sa ne dam seama ca avem de-a face cu o descoperire de o importanta cu totul speciala. De aceea, am cerut si parerea unui cercetator care a avut ocazia sa vada cateva fotografii ale acestor misterioase tablite. Este vorba de prof. dr. Vasile Boroneant, binecunoscut arheolog, care, timp de mai multi ani, a cercetat situl arheologic de la Cladova si pe cel de la Chitila, unde au fost facute descoperiri senzationale, care atesta existenta pe acele locuri a unora dintre cele mai vechi culturi materiale si spirituale din Europa. In legatura cu aceste tablite, domnia-sa ne-a declarat: ”Modelul era in epoca. Motive asemanatoare au fost descoperite in spatiul nostru si la Vidra, si la Chitila si in alte locuri. Ele se aseamana cu cele din Mesopotamia. Este foarte posibil ca acolo, la Vadu Rau, sa fi existat un depozit. Trebuie insa facute cercetari serioase pentru a putea emite o ipoteza corecta. Asemenea elemente de decor vin chiar din Paleolitic, unde aceste elemente constituiau modalitati de comunicare folosite de initiatii epocii. Le regasim si astazi, desi sensul lor nu mai poate fi deslusit, pe costumele populare, pe cusaturi, pe produse casnice gospodaresti, pe unelte etc. Ele sunt specifice numai spatiului carpato-dunarean”.

Tartaria demonstreaza ca scrisul a aparut in sud-estul Europei, nu in Sumer

Asa cum arata artefactele de la Vadu Rau, se poate observa asemanarea lor izbitoare cu tablitele de la Tartaria. Povestea acestora din urma a trezit, in timp, deopotriva, entuziasm, dar si multe reticente, in asa fel incat, desi probe indubitabile atesta vechimea lor, inca mai sunt sceptici care nu vor sa accepte realitatea. De altfel, astazi, foarte putini specialisti romani se mai incumeta sa discute deschis despre aceasta unica descoperire. O fac insa cercetatorii straini, carora nu le este nici rusine, nici teama sa afirme deschis ca prima scriere a omenirii a aparut in sud-estul Europei si nu in Mesopotamia, cum se credea pana acum. Ei au in vedere cand sustin acest lucru, atat artefactele de la Tartaria (pe care nu le cred nicidecum o pierdere de obiecte sau o negustorie a unor sumerieni ajunsi intamplator sau nu in zona bastinasilor de la Tartaria, cum se mai sustine uneori!), cat si alte doua descoperiri: cea de la Karanovo, din sud-estul Bulgariei, unde pe o colina, intr-un nivel neolitic corespunzator mileniului III i.Hr., au fost gasite cateva sigilii de lut, printre care unul rotund, cu pictograme gravate intr-un mod semanator celor de la Tartaria, si cea de la Gracianita, din nord-vestul Bulgariei. Acolo, s-au descoperit doua platouri mici. Pe fundul unui dintre ele este redata o reprezentare schematica antropomorfa, iar cel de-al doilea prezinta o forma de scriere foarte apropiata de cea de pe sigiliul de la Karanovo si de cea de pe una dintre tablitele de la Tartaria.

Arheologul britanic Colin Renfrew, care a efectuat sapaturi tot in Bulgaria, la Sitagroi, sustine aceasta ipoteza. Apoi, celebrul profesor arheolog italian Marco Merlini, director al Prehistory Knowledge Project, membru al World Rock Art Academy Italia, care, impatimit de “miracolul” de la Tartaria, a cautat si a descoperit oasele gasite de Vlassa impreuna cu cele trei tablite. Dupa ce acestea au fost analizate si datate la Departamentul de Geologie al Universitatii din Roma, profesorul Merlini a concluzionat: Datarea e foarte veche, in jur de 7.300 de ani! Iar oasele au apartinut unei femei in varsta de 50-55 de ani, careia el ii atribuie un rol religios, fiindca printre oase au mai fost gasite 23 de obiecte sacre, printre care o ancora pentru tesut, niste bratari si niste statuete de idoli. Aflat in anul 2004 in tara noastra, celebrul arheolog italian avea sa declare unui confrate: “Oasele ca si tablitele sunt foarte vechi. Acum este o certitudine. Acum este randul nostru sa gasim ca scrierea a inceput in Europa cu doua mii de ani inaintea Sumerului. In Romania, avem o comoara imensa, dar ea nu apartine numai Romaniei, ci intregii Europe.”
Thanatos
Thanatos

Mesaje : 1190
Data de inscriere : 25/05/2010
Varsta : 58

Sus In jos

Re: DACIA

Mesaj Scris de Thanatos la data de Mar 15 Feb 2011, 08:47

în 1975, Arpadus Dobo a publicat la Budapesta o inscripţie descoperită la Szöny (nordul Ungariei), anticul Brigettio, pe sarcofagul confecţionat de Marcus Ulpius Celerinus, subofiţer în legiunea I Adiutrix, trimisă în timpul împăratului roman Aurelius Antonius Caracalla (198-217) împotriva dacilor liberi din nordul Pannoniei. Sarcofagul a fost confecţionat pentru acest subofiţer şi fiul său. În această inscripţie, Marcus Ulpius Celerinus se intitulează interpres dacorum "interpretul dacilor". Este cert că în acele timpuri, chiar şi în nordul Pannoniei se vorbea limba dacă, deşi nu mai erau decât circa 70 de ani până la părăsirea Daciei de către Aurelian, după cei circa 170 de ani de stăpânire romană.

Thanatos
Thanatos

Mesaje : 1190
Data de inscriere : 25/05/2010
Varsta : 58

Sus In jos

Re: DACIA

Mesaj Scris de Thanatos la data de Mar 15 Feb 2011, 08:48

Comentarii?
Si un ps: am uitat ce era mai important. Dupa toate datele, romanii au ocupat 14-16% din teritoriul ocupat de catre daci. Eu sunt mai generos, spun ca 20%.
Deci?
Thanatos
Thanatos

Mesaje : 1190
Data de inscriere : 25/05/2010
Varsta : 58

Sus In jos

Re: DACIA

Mesaj Scris de s h a d o w la data de Mar 15 Feb 2011, 20:42

Thanatos a scris:Deci
Ce să spun… sunt profund dezamăgit. Eu am venit cu nume ce țin de cultura generală (Strabon, Pliniu cel Bătrân, Ovidiu), iar tu-mi aduci în discuție niște iluștri anonimi culeși de prin blogeristica mioritică. Și unde mai pui că toți aceștia se învârt în jurul geniului de la Tărtăria… a celui care-a ars tăblițele și care în loc să fotografieze situ a fotografiat câmpul. Ăsta da om de valoare! Vezi să nu te-mpiedici și să-i calci pe urme…
Thanatos a scris:Comentarii?
După infatuarea de care dai dovadă aș fi crezut c-ai venit cu argumente infailibile și nu cu niște aberații deja auzite și aliterații argumentale ce mă fac să cred că te-am supraestimat atunci când ți-am răspuns.
Thanatos a scris: Si un ps: am uitat ce era mai important. Dupa toate datele, romanii au ocupat 14-16% din teritoriul ocupat de catre daci. Eu sunt mai generos, spun ca 20%.
No bine, încă vreo două, trei, generații de generoși ca tine și tracii or să ajungă un biet trib derivat din neamul dacilor, redus la o comunitate restrânsă de pe malul Labei ce-și petrecea timpul spărgând semințe.
Ce-mi prezinți tu aici nu diferă prin nimic de stupiditățile de genul centurei fotonice și mă îndoiesc că ți-ai parcurs pseudodovezile până la capăt, ca să nu mai zic că ai acordat vreo atenție locului de pe unde le-ai luat.
La început citezi câte ceva din wikipedia (http://ro.wikipedia.org/wiki/Dacia_roman%C4%83), desigur, pe sărite, omițând esențialul astfel încât pasajele să se muleze scopurilor tale, apoi, după ce-ai crezut că spusele tale au căpătat oarece veridicitate sari la nonsensuri găzduite de diverse site-uri unde românașii se adună pentru a se lăuda ce vajnici erau ei în zorii timpuri ai plămădirii civilizațiilor.
Ca de pildă acest site: http://www.dacii.ro de unde, printre triburile de daci existente, aflăm și cine-a fost de fapt Iisus Hristos… Zamolxes… mai miră asta pe cineva?
sau acesta: http://daciasecreta.anyhow5.com de unde aflăm, printre altele, și că în Carpați există o poartă spre alt univers
și altele asemenea.
Singurele personalități de renume ce apar în citatele tale (Ca de pildă Iorga) n-au susținut niciodată dacitatea limbii latine, însă dau bine, nu-i așa? Vai de mine… documentează-te băiete, citește cele dintâi surse existente, pune-ți minte la contribuție!
Iartă-mă Thanatos, dar dai dovadă de orbeala veneticilor care au impresia că punerea pe hârtie (mă rog, în acest caz pe blog) a unei bazaconii o face să devină brusc adevărată. Faci un talmeș balbeș din care, speri tu, să reiască că ai dreptate, însă tot ce reușești este să te faci de râs… E mai mult decât ridicol… e centură fotonică, frate!


Ultima editare efectuata de catre s h a d o w in Mar 15 Feb 2011, 22:00, editata de 1 ori
s h a d o w
s h a d o w

Mesaje : 905
Data de inscriere : 25/05/2010

Sus In jos

Re: DACIA

Mesaj Scris de ABBA la data de Mar 15 Feb 2011, 21:35

Ce e aia aliteratie argumentala?

_________________
Si tu n'as jamais envie de partir, il fera jamais beau...Si tu as vraiment envie de partir, il fera toujours beau!
ABBA
ABBA
Admin

Mesaje : 14837
Data de inscriere : 14/05/2010
Varsta : 59
Localizare : pe val

Sus In jos

Re: DACIA

Mesaj Scris de s h a d o w la data de Mar 15 Feb 2011, 21:51

repetarea acelorlași argumente în speranța că asta o să le facă să devină reale.

P.S. Mă arăt surprins că mai citește cineva...
s h a d o w
s h a d o w

Mesaje : 905
Data de inscriere : 25/05/2010

Sus In jos

Re: DACIA

Mesaj Scris de Blake la data de Mar 15 Feb 2011, 22:02

ABBA a scris:Ce e aia aliteratie argumentala?

În mod cert, un pleonasm.
Blake
Blake

Mesaje : 599
Data de inscriere : 17/05/2010
Varsta : 37
Localizare : Bucureşti

http://www.medialibera.ro

Sus In jos

Re: DACIA

Mesaj Scris de Thanatos la data de Mier 16 Feb 2011, 08:16

Vezi ca mai sunt si nume de...ilustri cunoscuti. Daca nici astea nu te multumesc...Mereu Tartaria! Pai vbeam despre descoperirile facute in peste 300 de localitati care ar dovedi faptul ca, desi manipulate necorespunzator, placutele acelea ar fi...credibile. Oare in toate cele 300 de cazuri au falsificat...istoria? Nu crezi ca in cazul celor de la Vadul Rau le-ar fi trebuit ceva ani sa le fabrice, sa le ingroape... De fapt, despre ce vbim? Despre faptul ca, in ciuda tuturor explicatiilor aduse de ambele parti, ramane aceasta intrebare: cum o minoritate-ma refer la dacii ...latinizati, a influentat marea majoritate a neamului lor astfel incat sa se formeze limba romana.
Oricum, mi-a placut chestia aia cu dacitatea limbii latine! Corect! Se vbea despre latinitatea limbii dacilor. Acum, care or fi fost primii, nu stiu, sa lasam istoricii sa-si faca treaba.
Ma pregatisem sa-ti mai fac trimitere la cateva expuneri-imparatii romani de origine daca, componenta legiunilor care au ocupat si colonizat Dacia, dar nu cred ca mai are rost.
Vad ca te-ai impotmolit-nici macar nu comentezi-postarea cu analiza cuvintelor si ma intreb de ce? A, probabil ca Al. Graur este tot un ilustru necunoscut.
In incheiere, in ciuda dezamagirii pe care ti-o provoc, intrebarea ramane si daca acei necunoscuti nu au reusiot sa gaseasca raspunsul, lamureste-ma tu: cum dracu au asimilat dacii limba latina?
Thanatos
Thanatos

Mesaje : 1190
Data de inscriere : 25/05/2010
Varsta : 58

Sus In jos

Re: DACIA

Mesaj Scris de Continut sponsorizat


Continut sponsorizat


Sus In jos

Pagina 1 din 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Urmatorul

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum